420 Р  / 2  дня

Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С